Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Giới Thiệu Cài Đặt Cấu Hình PHP

GIỚI THIỆU CÀI ĐẶT CẤU HÌNH PHP

PHP Hypertext Preprocessor là ngôn ngữ kịch bản thực thi trên server được thiết kế để tạo ra các trang web động. Ngôn ngữ PHP ra đời 1984 bởi Rasmus Lerdorf và hiện nay PHP được sử dụng rộng rải trong các ứng dụng web, vì sao PHP được sử dụng rộng rải ?
+ Mã nguồn miễn phí (open source).
+ Ngôn ngữ dễ học, dễ viết mã.
+ Có thể chạy trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac.
+ Thao tác với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MYSQL , MS SQL , POSTGRE, DB2
+ Được hổ trợ rất lớn cộng đồng mã nguồn mở
+ Tài nguyên về mã rất lớn có thể dễ dàng tìm kiếm qua internet
- Cài Đặt
+ Để có thể chạy được mã PHP bạn phải cài đặt các thành phần riêng rẻ như Apache, PHP với cách cài đặt này ta phải làm hoàn toàn bằng thủ công, tuy nhiên để tránh các lỗi phát sinh trong quá trình cài đặt ta có thể tham khảo các bộ cài đặt tích hợp như Apperv, Xampp, Wampp... Ở đây để đơn giản chúng ta chọn Apperv phiên bản 2.5.10

+ Bước 1: tải phiên bản Apperv cho hệ điều hành Windows phiên bản 2.5.10, chạy tập tin 
appserv-win32-2.5.10.exe để tiến hành cài đặt, cửa sổ đầu tiên ta nhấn Next

+ Bước 2 : Thông tin bản quyền chúng ta nhấn I Agree
+ Bước 3 : Chọn thư mục để cài đặt phần này bạn nên chuyển sang ổ dĩa D. Sau đó nhấn Next

+ Bước 4 : Bạn để mặc định các tùy chọn và nhấn Next

+ Bước 5 : Khai báo các thông số để Apperv cài đặt
+ Servername: tên máy chủ phần này bạn luôn luôn để là localhost
+ Administrator Email Address: admin@gmail.com
+ Apache HTTP Port (Default) : 80 phần này nếu như trên máy bạn đã cài một webserver nào đã sử dụng port 80 thì bạn hãy chọn port khác như 82, 83 để tránh xung đột giữa các webserver

+ Bước 6: Cấu hình cho MYSQL bạn gõ mất khẩu vào 2 ô Enter Root Password , Re-enter Root Password để thiết lập mật khẩu cho MYSQL
+ Character Set : phần này bạn nên chọn là UTF-8 Unicode để có thể lưu các thông tin bằng tiếng việt có dấu.
+ Bước 7 : Hoàn tất và đợi tiến trình cài đặt 

+ Bước 8 : Sau khi đã cài đặt xong nhấn Finish
+ Bước 9 : Để kiểm tra ta mở trình duyệt web và gõ vào đường dẫn như sau http://localhost nếu hiện ra như hình dưới là việc cài đặt đã thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét