Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

 

Khóa Học Lập Trình PHP Căn Bản


Hiện nay PHP đang được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web vì đặc điểm là mã nguồn miến phí, dễ đọc, dễ dàng thao tác với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu, và quan trọng hơn hết là được ủng hộ rất lớn từ cộng đồng mã nguồn mở bằng chứng là hiện nay rất nhiều PHP Framework đã được đưa vào sử dụng trong các website như Zend , Codeigniter…Để có thể thao tác dễ dàng với các PHP Framework đòi hỏi người dùng phải nắm vững kiến thức căn bản về PHP. Bạn có ý tưởng làm web cho mình hoặc cho khách hàng, bạn có căn bản lập trình, bạn chưa biết về PHP vậy hãy đến với khóa học lập trình PHP căn bản chúng tôi sẽ giúp ý tưởng của bạn thành hiện thực.


lập trình php căn bản buôn mê thuột
- Đối Tượng Theo Học

+ Các bạn học sinh, sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc đã đi làm muốn trang bị kiến thức và kỹ năng lập trình PHP

- Bạn Sẽ Làm Được Gì Sau Khi Kết Thúc Khóa Học ? 

+ Bạn hoàn toàn có thể tự làm website như tin tức, bán hàng, rao vặt, giới thiệu doanh nghiệp. Trong đó các nội dung trong site là hoàn toàn động và dễ dàng thao tác cập nhật thông tin qua hệ thống quản trị với giao diện thân thiện dể sử dụng.

+ Bạn có thể dễ dàng tiếp cận và tự nghiên cứu các mã nguồn mở như Joomla, Drupal....

+ Tự tin khi xin việc và sẵn sàng nói tôi là lập trình viên PHP.

- Môi Trường Học

+ 100% thời gian học thực hành trên máy.

+ Mỗi học viên được cấp 1 tài khoản hosting phục vụ cho việc học tập.

- Thời Gian Học

+ Khóa học: 3 tháng ( 2 giờ / 1 buổi ) , tuần 3 buổi + 2 tuần làm đồ án

+ Học phí : 3.000.000

+ Thời hạn đăng ký: từ 1/10/2013 đến 31/10/2013

Địa Điểm

+ Địa điểm: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN NTMEDIA , địa chỉ 72 YNUÊ – TP.BUÔN MA THUỘT TỈNH DAKLAK

+ Liên hệ: Mr.Nam 0937 602 003, Mr.Trúc 0120 301 8818

+ Email: info@ntmedia.vn , laptrinhphp@ntmedia.vn

          + Link : Khóa Học Lập Trình PHP Căn Bản
- Quyền Lợi Học Viên

+ Học viên với đề án cuối khóa từ 9 đến 10 điểm được miễn phí toàn bộ Khóa Học Lập Trình PHP Nâng Cao và được xem xét làm việc tại công ty.

+ Học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể tham gia các buổi học chuyên đề bổ sung kiến thức, tư vấn kỷ thuật miễn phí tại công ty khi gặp các vấn đề trong thực tế làm việc.

- Nội Dung Chi Tiết Khóa Học

1. Thiết Kế Web Tĩnh 2. Giới Thiệu PHP
- Các khái niệm cơ bản
- Cấu trúc trang web chuẩn W3C
- Kỹ thuật CSS
- Kỹ thuật Javascript
- Chèn Javascript vào trang web
- Ứng dụng Javascript để tạo menu ngang, doc, tạo slide chuyển động
- JQuery Framework
- Thiết kế Layout cho trang.
- Các khái niệm, cài đặt, cấu hình
- Biến , Hằng
- Kiểu dữ liệu
- Toán tử
- Các lệnh điều kiện( if .. switch)
- Vòng lặp( for .. foreach…while)
2. Hàm 3. Mảng
- Hàm là gì ?
- Khai báo hàm
- Sử dụng hàm
- Truyền tham số trong hàm
- Tầm vực của biến trong hàm
- Giới thiệu Mảng
- Tạo mảng, truy xuất, thêm, xóa, sửa các phần tử trong mảng
- Sắp xếp mảng
- So Sánh mảng
- Mảng đa chiều là gì ?
- Các hàm hổ trợ mảng trong PHP
4. Chuỗi 5. Thao Tác Với Tập Tin
- Định nghiã chuỗi
- Mối liên kết mảng và chuỗi
- Các hàm tìm kiếm, so sánh, thay thế, chuyển đổi chuỗi
- Tạo tập tin
- Đọc tập tin
- Xóa tập tin
- Lấy tập tin về thông qua internet bằng mã PHP
6. Lập Trình Form 7. Lập Trình Hướng Đối Tượng
- Xử lý form với phương thức GET
- Xử lý form với phương thức POST
- Xử lý HTTP HEADER cookie, session, redirection
- Định nghĩa lớp, thuộc tính, phương thức
- Lớp hằng, tĩnh, trừu tượng là gì ?
- Thừa kế lớp
- Cơ chế hoạt động của Constructor, Destructor
- Sức mạnh khi áp dụng hướng đối tượng trong PHP
8. MYSQL 9. Phần Mở Rộng
A. Quy trình khảo sát, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu
- Tổng quan các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Lược đồ quan hệ co sở dữ liệu
B. Ngôn ngữ SQL
- Giới thiệu ngôn nghữ SQL
- Các kiểu dữ liệu
- Các toán tử
- Các câu lệnh truy vấn
+ Tạo bảng
+ Thay đổi các thành phần trong bảng
+ Chèn dữ liệu vào bảng
+ Xóa dữ liệu
- Các lệnh hiển thị dữ liệu
+ Seelct đơn
+ Select có sắp xếp tăng hoặc giảm
+ Select có điều kiện
+ Select có sử dụng các hàm tính toán
+ Select trên nhiều bảng
+ Select lồng trong select
C. Thao Tác Với PHP
- Tạo kết nối tới CSDL
- Lựa chọn CSDL định dạng hiển thị unicode
- Thực thi câu lệnh SQL
- Duyệt các kết quả trả về từ SQL
A.XML
- Định nghĩa XML, quy tắc trong tập tin XML
- Thao tác với SimpleXMLElement
- Đọc cấu trúc XML
- Truy xuất thuộc tính, đối tượng con
- Chỉnh sửa dữ liệu trong XML
B.Biểu Thức Chính Quy
- Giới Thiệu
- Quy Tắc
- Tạo biểu thức chính quy
- Tìm và thay thế chuỗi theo biểu thức chính quy
C.Mô Hình MVC
- Giới thiệu
- Ví dụ về mô hình MVC
- Viết mã PHP đúng cách và tối ưu về tốc độ
E. Tổng Quát Kiến Thức
10. Xây Dựng Đồ Án Cuối Khóa
A. Phân Tích 
- Phân tích thiết kế hệ thống
- Xây dựng cơ sở dữ liệu
B. Xây Dựng Trang Quản Trị
- Đăng nhập , đăng xuất
- Quản trị các thành phần thêm, xóa, sửa
- Sử dụng các thành phần trên form nâng cao
- Upload tập tin
- Gửi mail thông báo
- Sử dụng các trình soạn thảo trên web để tạo các bài viết đẹp
- Xây dựng hệ thống phân quyền hạn chế việc truy cập các thành phần quan trọng của trang
C. Xây Dựng Trang Ngoài
- Xây dựng Menu trái, phải
- Xây dựng trang chi tiết
- Xây dựng các trang con liên hệ, quảng cáo, banner, bình chọn
- Xây dựng giỏ hàng tạo giỏ hàng, thêm, xóa, sửa các thành phần trong giỏ hàng
- Quản lý các đơn hàng của người dùng
D. Hoàn Thiện Và Đưa Website Lên Host